Nón lá

Nón tơi hoặc nón lá là một vật dụng dùng để che nắng, che mưa, làm quạt và là 1 biểu tượng đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam

Không có sản phẩm trong phần này