Guốc gỗ

Guốc là một loại giày dép được làm một phần hoặc hoàn toàn từ gỗ. Guốc được sử dụng trên toàn thế giới và mặc dù hình thức có thể thay đổi theo văn hóa, trong một nền văn hóa hình thức thường không thay đổi trong nhiều thế kỷ.

Không có sản phẩm trong phần này