Chọn kế hoạch của bạn

Bạn sẽ phải trả cho các kế hoạch sau khi ban quản trị chấp thuận tài khoản nhà cung cấp của bạn

 • Lựa chọn tốt nhất

  Bronze

  Miễn phí/ Tháng

  sản phẩm 25

  Không giới hạn doanh thu

  Người bán hàng microstore

 • Silver

  2.000.000 đ/ Tháng

  sản phẩm 100

  Không giới hạn doanh thu

  Người bán hàng microstore

 • Gold

  Miễn phí/ Tháng

  sản phẩm 300

  Không giới hạn doanh thu

  Transaction fee: 5%

  Người bán hàng microstore

 • Platinum

  Miễn phí/ Tháng

  sản phẩm 500

  Không giới hạn doanh thu

  Transaction fee: 5%

  Người bán hàng microstore